Prohlášení o ochraně osobních údajů

Správcem ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jiných národních zákonů o ochraně osobních údajů, jakož i ostatních ustanovení na ochranu osobních údajů je:

Lebenshilfe Sächsische Schweiz-Osterzgebirge e.V.
Longuyoner Straße 4
01796 Pirna
Telefon: 0 35 01 - 78 85-0
Fax: 0 35 01 - 78 85-33
E-mail: info@lebenshilfe-soe.de

Pověřencem pro ochranu osobních údajů ve spolku Lebenshilfe Pirna-Sebnitz-Freital e.V. je:

pan Ingo Wolff
tacticx GmbH
Walbecker Straße 53
47608 Geldern
e-mail: datenschutz@lebenshilfe-soe.de

Kvůli lepší čtivosti bylo záměrně upuštěno od rozlišení pojmenování osob v ženském a mužském rodě.

1. Obecné informace o ochraně osobních údajů

1.1. Zpracování osobních údajů a jejich účel

Spolek Lebenshilfe Pirna-Sebnitz-Freital e.V. (dále jen „Lebenshilfe“ nebo „my“) zpracovává osobní údaje uživatelů výhradně jen, pokud je to nezbytné pro poskytnutí funkčnosti webové stránky a našich obsahů a služeb. Osobními údaji, které zpracováváme při návštěvě našich webových stránek, jsou:

 • IP adresa uživatele

 • informace o používaném prohlížeči (typ, verze, jazyk)

 • používaný operační systém

 • poskytovatel internetových služeb uživatele

 • datum a čas přístupu na naše webové stránky

 • soubory vyvolané na našich webových stránkách

 • webová stránka, z níž se uživatel dostal na naše webové stránky

 • webová stránka, kterou uživatel vyvolal přes naše webové stránky.

Zpracování a dočasné uložení IP adresy je nezbytné, abychom mohli dodat webové stránky na počítač uživatele. Kvůli tomu musí být IP adresa uživatele uložena po dobu session. Soubory s koncovkou log obsahují IP adresy nebo jiné údaje, které umožňují přiřazení uživatele. Ukládání v souborech s koncovkou log probíhá za účelem zajištění funkčnosti webových stránek. Kromě toho slouží tyto údaje k optimalizaci našich webových stránek a rovněž k zajištění zabezpečení našich výpočetních systémů. Jakékoli zpracování osobních údajů probíhá výhradně k těmto uvedeným účelům a v rozsahu nezbytném pro dosažení těchto účelů. Tyto údaje nejsou použity pro marketingové účely, klientské poradenství ani průzkum trhu.

1.2. Právní podklady pro zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů našich uživatelů probíhá zpravidla na základě souhlasu uživatele. Výjimkou jsou takové případy, v nichž není možné opatřit si předem souhlas z faktických důvodů a zpracování osobních údajů je nám dovoleno zákonnými předpisy. Údaje a soubory s koncovkou log ukládáme na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

1.3. Výmaz osobních údajů a doba uložení

Osobní údaje subjektů údajů vymažeme nebo zablokujeme, jakmile odpadne účel pro jejich ukládání. V případě zpracování osobních údajů za účelem poskytnutí webové stránky dojde k výmazu okamžikem ukončení příslušné session. Osobní údaje uložené v souborech s koncovkou log jsou vymazány nejpozději do sedmi dnů. Ukládání údajů po delší dobu je možné, pakliže předtím byly IP adresy uživatelů vymazány nebo zašifrovány takovým způsobem, že jejich přiřazení k vyvolávajícímu klientovi již není možné.

2. Cookie

Na našich webových stránkách používáme na vícero místech soubory cookie. Pokud uživatel vyvolá některou z našich webových stránek, může se na operačním systému uživatele uložit soubor cookie. Soubor cookie obsahuje charakteristický sled znaků, který umožňuje při opětovném vyvolání našich webových stránek jednoznačnou identifikaci prohlížeče. V souborech cookie jsou ukládány a přenášeny tyto údaje:

 • nastavení jazyka

 • přihlašovací informace.

Účelem použití souborů cookie je uživatelsky příjemná prezentace našich webových stránek. Zpracování osobních údajů při použití souborů cookie probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Soubory cookie jsou ukládány na počítači uživatele a odtud přenášeny na naše webové stránky. Změnou nastavení svého internetového prohlížeče mohou uživatelé deaktivovat nebo omezit přenos souborů cookie. Již uložené soubory cookie lze kdykoli smazat. Jestliže budou cookie pro naše webové stránky deaktivovány, může se stát, že již nebude možné v plném rozsahu využívat všechny funkce našich webových stránek.

3. Google Analytics

Naše webové stránky používají službu Google Analytics poskytovatele Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Jedná se tu o software pro statistické vyhodnocení přístupů uživatele. Touto webovou analýzou sledujeme zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahu. Google Analytics k tomu používá soubory cookie (viz výše), které umožňují analyzovat použití našich webových stránek. Zpracování osobních údajů v této souvislosti probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR. Provedení webové analýzy může uživatel webových stránek technicky zamezit tím, že deaktivuje tento JavaScript a soubory cookie ve svém internetovém prohlížeči. Podrobnosti o nastaveních, která jsou k tomu nezbytná, lze najít v popisech výrobků nebo návodech různých poskytovatelů prohlížečů. Zpracování osobních údajů společností Google lze dále zabránit tím, že uživatel použije doplněk prohlížeče add-on pro deaktivaci služby Google Analytics. Další informace včetně doplňku add-on najdete na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Další informace o podmínkách použití a ochraně osobních údajů služby Google Analytics najdete na https://www.google.com/analytics/terms/de.html   respektive na https://www.google.de/intl/de/policies/.

4. Webové fonty Google

Naše webové stránky používají Google Web Fonts (webové fonty) poskytovatele Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, a to za účelem jednotného zobrazení typů písma. Při vyvolání našich webových stránek nahraje prohlížeč uživatele do paměti prohlížeče webové fonty poskytované společností Google, a to proto, aby se správně zobrazovaly texty a typy písma. Kvůli tomu naváže uživatelem používaný prohlížeč spojení se servery společnosti Google a díky tomu se Google dozví, že přes IP adresu uživatele byly vyvolány naše webové stránky. Jestliže prohlížeč uživatele nepodporuje webové fonty, bude použito standardní písmo počítače uživatele. Právním podkladem zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Naším oprávněným zájmem je atraktivní prezentace našich webových stránek. Bližší informace o zpracování osobních údajů společností Google lze najít v prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů na https://policies.google.com/privacy?hl=de.5. Kontaktní formulář a e-mailový kontakt

Na našich webových stránkách je k dispozici kontaktní formulář, který lze využít pro navázání kontaktu s námi elektronickou cestou. V případě, že uživatel uplatní tuto možnost, budou nám předány a uloženy jeho osobní údaje, které zadal ve vstupním formuláři:

 • Téma

 • Volné pole pro vlastní text

 • IP adresa uživatele

 • Datum a čas odeslání.

Alternativně lze navázat kontakt s námi prostřednictvím zveřejněných e-mailových adres. V takovém případě ukládáme osobní údaje uživatele poskytnuté nám prostřednictvím e-mailu. Právním podkladem zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Osobní údaje používáme výhradně za účelem zpracování navázání kontaktu a následné komunikace. V této souvislosti neprobíhá předávání údajů třetím osobám. Pokud použijeme údaje pro jiné účely, vyžádáme si předem souhlas uživatele. Osobní údaje ze vstupního kontaktního formuláře a ty, které byly zaslány prostřednictvím e-mailu, vymažeme, jakmile bude ukončena příslušná komunikace s uživatelem, tzn. jakmile lze z okolností dovodit, že předmětný stav věci již byl definitivně vyjasněn. Údaje dodatečně shromážděné během procesu odesílání jsou vymazány nejpozději po uplynutí 30 dnů.

6. Formulář pro posly štěstí

Na našich webových stránkách je k dispozici kontaktní formulář, který lze pro navázání elektronického kontaktu s námi využít v souvislosti s poskytováním hlavní a dobrovolnické činnosti. V případě, že uživatel uplatní tuto možnost, budou nám předány a uloženy jeho osobní údaje, které zadal ve vstupním formuláři:

 • Oslovení

 • Jméno

 • Příjmení

 • E-mailová adresa

 • Telefonní číslo (dobrovolný údaj)

 • Volné pole pro vlastní text

 • IP adresa uživatele

 • Datum a čas odeslání.

Právním podkladem zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Osobní údaje používáme výhradně za účelem zpracování navázání kontaktu a následné komunikace. V této souvislosti neprobíhá předávání údajů třetím osobám. Pokud použijeme údaje pro jiné účely, vyžádáme si předem souhlas uživatele. Osobní údaje vymažeme, jakmile bude ukončena příslušná komunikace s uživatelem, tzn. jakmile lze z okolností dovodit, že předmětný stav věci již byl definitivně vyjasněn. Údaje dodatečně shromážděné během procesu odesílání jsou vymazány nejpozději po uplynutí 30 dnů.

7. Newsletter

Na našich webových stránkách je možné přihlásit se k bezplatnému odběru našeho newsletteru. V případě přihlášení se k odběru našeho newsletteru zpracováváme níže uvedené osobní údaje:

 • E-mailová adresa

 • IP adresa vyvolávajícího počítače

 • Datum a čas odeslání.

Právním podkladem pro zpracování osobních údajů je v této souvislosti čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR. E-mailovou adresu uživatele máme uloženou tak dlouho, jak dlouho je aktivní odebírání newsletteru. Souhlas lze zrušit aktivací příslušného odkazu, který je obsažen v každém newsletteru. Osobní údaje jsou pak neprodleně vymazány.

8. Sociální média

Na našich webových stránkách poskytujeme plugin („Plug-In“) sociální sítě Facebook. Díky němu dochází k navázání spojení s Facebookem. Přenášeny jsou osobní údaje týkající se chování prohlížeče uživatele. Jestliže uživatel klikne na tento plugin, jsou společnosti Facebook přeneseny a společností Facebook zpracovávány osobní údaje (IP adresa uživatele a webová adresa (URL) v daný okamžik uživatelem navštívené stránky, a to včetně času a místa). Další informace o zpracování osobních údajů najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů na https://de-de.facebook.com/policy.php. Uživatelé Facebooku, kteří si nepřejí, aby byly prostřednictvím našich webových stránek shromažďovány společností Facebook osobní údaje uživatele, se musí před svou návštěvou našich webových stránek nejdříve odhlásit ze svého facebookového účtu.

9. Bezpečnost

Spolek Lebenshilfe používá technická a organizační bezpečnostní opatření s cílem ochránit osobní údaje uživatelů proti náhodným či úmyslným manipulacím, ztrátě, zničení nebo proti přístupu neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření jsou nepřetržitě zdokonalována v souladu s technologickým vývojem.

10. Práva subjektů údajů

Jestliže spolek Lebenshilfe zpracovává vaše osobní údaje, pak jste subjektem údajů ve smyslu čl. 4 č. 1 nařízení GDPR a vůči spolku Lebenshilfe můžete uplatnit níže uvedená práva:

10.1. Právo na přístup k osobním údajům

Podle čl. 15 nařízení GDPR můžete od nás požadovat potvrzení o tom, jestli u nás zpracováváme osobní údaje, které se týkají vaší osoby. Jestliže vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo získat od nás přístup k následujícím informacím:

 • účely zpracování;

 • kategorie vašich osobních údajů, které zpracováváme;

 • příjemci nebo kategorie příjemců, jimž byly nebo budou vaše osobní údaje zpřístupněny;

 • (je-li to možné) plánovaná doba, po kterou budou vaše osobní údaje uloženy nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;

 • existence práva požadovat od nás opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se vaší osoby, nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;

 • právo podat stížnost u dozorového úřadu;

 • všechny dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud osobní údaje nejsou získány od subjektu údajů;

 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování (čl. 22 odst. 1 a 4 nařízení GDPR), a přinejmenším v těchto případech vypovídající informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro vás.

Máte právo požadovat od nás informaci o tom, jestli jsou osobní údaje týkající se vaší osoby předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V souvislosti s tím můžete požadovat, aby vám byly poskytnuty informace o vhodných zárukách podle čl. 46 nařízení GDPR.

10.2. Právo na opravu

Podle čl. 16 nařízení GDPR máte právo na to, abychom opravili a/nebo doplnili nesprávné osobní údaje týkající se vaší osoby.

10.3. Právo na výmaz

Podle čl. 17 nařízení GDPR máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje. Máme povinnost bez zbytečného odkladu vymazat vaše osobní údaje, pokud existuje některý z těchto důvodů:

 • Vaše osobní údaje již nejsou nezbytné pro účely, pro něž byly shromážděny nebo jiným způsobem zpracovány.

 • Odvoláte svůj souhlas, o nějž opíráme zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení GDPR, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování.

 • Vznesete podle čl. 21 odst. 1 nařízení GDPR námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo vznesete námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 nařízení GDPR.

 • Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně.

 • Vaše osobní údaje musí být vymazány pro splnění zákonné povinnosti podle unijního práva nebo práva členského státu, které se na nás vztahuje.

 • Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 nařízení GDPR.

Jestliže jsme zveřejnili vaše osobní údaje a jsme povinni je vymazat podle čl. 17 odst. 1 nařízení GDPR, pak přijmeme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na implementaci přiměřená opatření, včetně těch technických, abychom informovali správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je coby subjekt údajů žádáte, aby vymazali všechny odkazy na tyto vaše osobní údaje nebo kopie či replikace vašich osobních údajů.

Právo na výmaz nemáte, pakliže je zpracování nezbytné

 • pro výkon práva na svobodu projevu a informace;

 • pro splnění zákonné povinnosti, která se na nás vztahuje, nebo pro splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni;

 • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví (čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a dále čl. 9 odst. 3 nařízení GDPR);

 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 nařízení GDPR, pokud je pravděpodobné, že by právo uvedené v odstavci a) znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování; nebo

 • pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.

10.4. Právo na omezení zpracování

Podle čl. 18 nařízení GDPR máte právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů za níže uvedených podmínek:

 • pokud popíráte správnost svých osobních údajů, a to na dobu, která nám umožní ověřit správnost osobních údajů;

 • zpracování je protiprávní a vy odmítáte výmaz osobních údajů a namísto toho požadujete omezení použití osobních údajů;

 • vaše osobní údaje dál nepotřebujeme pro účely zpracování, vy je ale požadujete pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo

 • jste vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 nařízení GDPR a dosud není určeno, jestli naše oprávněné důvody převažují nad vašimi oprávněnými důvody.

Pokud bylo zpracování vašich osobních údajů omezeno, mohou být tyto údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s vaším souhlasem, nebo z důvodu uplatnění, výkonu nebo obhajoby právních nároků, anebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu. Pokud bylo omezeno zpracování podle shora uvedených podmínek, budeme vás předem informovat o tom, že bude omezení zpracování zrušeno.

10.5. Právo na oznámení

Pokud jste vůči nám uplatnil právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování, pak máme podle čl. 19 nařízení GDPR povinnost tuto okolnost oznámit všem příjemcům, jimž jsme vaše osobní údaje zpřístupnili, ledaže se to ukáže jako nemožné nebo to bude vyžadovat nepřiměřené úsilí. Máte právo na to, abychom vás informovali o těchto příjemcích.

10.6. Právo na přenositelnost údajů

Podle čl. 20 nařízení GDPR máte právo získat své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Kromě toho máte právo na to, abychom tyto údaje předali jinému správci, aniž bychom tomu bránili, pokud

 • je zpracování založeno na souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení GDPR) nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR a

 • zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu tohoto práva máte dále právo na to, abychom osobní údaje, které se týkají vaší osoby, předali přímo druhému správci, je-li to technicky proveditelné. Nesmí tím být nepříznivě dotčeny svobody a práva jiných osob. Právo na přenositelnost údajů neplatí pro zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme byli pověřeni.

10.7. Právo vznést námitku

Podle čl. 21 nařízení GDPR máte právo z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace, kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů prováděného na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) nařízení GDPR; to se týká i profilování založeného na těchto ustanoveních. Vaše osobní údaje dál nezpracováváme, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo že zpracování slouží pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.

10.8. Právo odvolat souhlas s použitím osobních údajů

Máte právo kdykoli vůči nám odvolat souhlas s použitím vašich osobních údajů, například prostřednictvím e-mailu zaslaným na datenschutz@lebenshilfe-psf.de. Odvoláním souhlasu není dotčena právoplatnost zpracování, které proběhlo na základě souhlasu až do okamžiku jeho odvolání.

10.9. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Podle čl. 22 nařízení GDPR máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká. To neplatí, pokud je rozhodování

 • nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a námi;

 • povoleno právními předpisy Unie nebo členského státu, které se na nás vztahují a tyto právní předpisy obsahují vhodná opatření zajišťující ochranu vašich práv a svobod a oprávněných zájmů; nebo

 • založeno na vašem výslovném souhlasu.

10.10. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, zvláště pak v členském státě vašeho trvalého pobytu, místa výkonu vašeho zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že námi prováděné zpracování vašich osobních údajů je v rozporu s nařízením GDPR.

11. Odpovědnost za obsah a informace

Naše webové stránky obsahují odkazy na internetové nabídky externích poskytovatelů. Obsahy internetových nabídek externích poskytovatelů byly v době vložení odkazu ověřeny z hlediska toho, jestli nejsou v rozporu s platnými zákony občanského nebo trestního práva. Nelze ovšem vyloučit, že tento obsah nebyl poté příslušnými poskytovateli změněn. Pokud byste se domnívali, že odkazované externí stránky jsou v rozporu s platnou legislativou nebo obsahují jinak nepřiměřený obsah, sdělte nám to prosím. Váš podnět prověříme a externí odkaz případně odstraníme. Spolek Lebenshilfe nenese odpovědnost za obsah a dostupnost odkazovaných externích internetových stránek.

12. Zapojení a platnost prohlášení o ochraně osobních údajů

Použitím našich webových stránek souhlasíte se shora popsaným zpracováním osobních údajů. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí pouze pro obsah našich webových stránek. Pro odkazované externí obsahy platí jiná ustanovení o ochraně osobních údajů a jejich zabezpečení. Kdo nese odpovědnost za tyto nabídky, se dozvíte z příslušné sekci Impressum.

Vzhledem k dalšímu vývoji našich webových stránek či z důvodů implementace nových technologií se může stát, že bude nezbytné upravit i znění tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Proto si vyhrazujeme kdykoli s účinností do budoucna upravit znění tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Platné je vždy to znění prohlášení, které bylo dostupné v okamžiku vaší návštěvy našich webových stránek.

Stav: Červen 2018